czZákladní mapa letiště
enairport basic map
frplan m de base d'aéroport
geGrundkarte e des Flugplatzes
ru
skzákladná mapa letiska
cz

Základní mapa letiště

účelová mapa vyhotovená podle jednotných technických předpisů, která podrobně zobrazuje objekty a technická zařízení na povrchu, pod povrchem i nad ním v zájmovém území letiště; slouží pro provozní, plánovací, projekční a evidenční účely

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0404 Názvosloví inženýrské geodézie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována