czZákladní mapa lomu
enbasic map of a quarry
frplan m de base de carrière
geGrundkarte e des Steinbruches, Tagebauriss r
ru
skzákladná mapa lomu
cz

Základní mapa lomu

součást základní důlní mapy, která zobrazuje průběh a výsledky těžební činnosti na lomu podle příslušného důlně měřického předpisu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována