czZákladní mapa sídliště
enbasic map of residential areas
frplan m de base de cité résidentielle
geGrundkarte e der Siedlung
ru
skzákladná mapa sídliska
cz

Základní mapa sídliště

dříve používaný název pro účelovou mapu vyhotovenou podle jednotných technických předpisů v nově vybudovaných obytných sídlištích; sloužila pro provozní, plánovací, projekční a evidenční účely

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována