czželezniční mapa
enrailway map, railroad map
frcarte f des chemins de fer
geEisenbahnkarte e
ruкарта железных дорог
skželezničná mapa
cz

železniční mapa

1: tematická mapa zobrazující železnici nebo železniční síť s objekty a charakteristikami k ní se vztahujícími
2: mapa zobrazující průběh železniční sítě a s ním související objekty (železniční stanice a zastávky), příp. další informace pro cestující (např. čísla železničních tratí, vzdálenosti mezi stanicemi a zastávkami apod.)
3: tematická mapa zobrazující železnici nebo železniční síť, případně i s jejími objekty a charakteristikami

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována