czvýškové měřítko mapy
envertical map scale
fréchelle f de hauteurs de carte
geKartenhöhenmaßstab r
ruвертикальный масштаб карты
skvýšková mierka mapy
cz

výškové měřítko mapy

měřítko udávající poměr zmenšení výšky na mapě, popř. na výkresu (např. v podélném profilu) k odpovídající výšce ve skutečnosti; označuje se 1:Mv

POZNÁMKA - výškové měřítko bývá zpravidla větší než příslušné měřítko polohopisu 1:Mp; poměr měřítkových čísel Mp:Mv se nazývá převýšení a udává zvětšení výšek vzhledem k délkám na průmětně


Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována