czinfračervené pásmo
eninfrared band
frbande f infrarouge
geInfrarotband s
ruинфракрасный диапазон, ИК-диапазон
skinfračervené pásmo
cz

infračervené pásmo

elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než 0,7 mikrometru a menší než 1 mm

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále