czobrazový senzor
ensensor
frcapteur m, détecteur m
geSensor r
ruизобразительный сенсор
skobrazový senzor
cz

obrazový senzor

měřicí zařízení složené z detektorů, např. matice CCD

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále