czradarový obrazový záznam, radarový snímek, radarová obrazová data
enradar image
frimage f radar
geRadarbild s
ruрадиолокационный снимок
skradarová snímka
cz

radarový obrazový záznam, radarový snímek, radarová obrazová data

1: obraz zemského povrchu a objektů na něm, vytvořený z radarového měření
2: obrazová data vytvořená z radarového měření

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále