czzpětný rozptyl
enbackscatter
frrétro diffusion f
geRückstreuung e
ruобратное рассеяние
skspätný rozptyl
cz

zpětný rozptyl

část odrazu mikrovlnného (radarového) záření od zemského povrchu, která se vrací zpět a je měřena detektorem; nezahrnuje celkové záření rozptýlené do všech směrů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále