czplavební mapa
enchart of navigation
frcarte f (nautique) d'atterrissage, carte f (nautique) de navigation
geSegelkarte e
ruпутевая карта
skplavebná mapa
cz

plavební mapa

tematická mapa zobrazující plavební dráhy lodí na řekách, jezerech a mořích, popř. i různé objekty a údaje pro zabezpečení plavby

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována