czgeografická mapa
engeographical map, geographic map (US)
frcarte f géographique
gegeografische Karte e
ruгеографическая карта
skgeografická mapa, zemepisná mapa
cz

geografická mapa

mapa (zpravidla malého měřítka) zobrazující celou Zemi nebo její části se základními objekty, jevy a jejich charakteristikami

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále