czhvězdný glóbus
englobe of the celestial sphere
frglobe m de ciel
geHimmelsglobus r
ruглобус небесной сферы
skhviezdny glóbus
cz

hvězdný glóbus

zmenšené zobrazení zdánlivé nebeské sféry s mapovým obrazem polohy hvězd a jiných extrasolárních vesmírných objektů (souhvězdí, mlhovin apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále