czhypsometrická mapa, mapa výškových vrstev
enlayered (relief) map
frcarte f hypsométrique, carte f en teintes hypsométriques
geIsohypsenkarte e, Höhenschichtenkarte e
ruгипсометрическая карта, карта с гипсометрической окраской
skhypsometrická mapa, mapa výškových vrstiev
cz

hypsometrická mapa, mapa výškových vrstev

mapa, která používá pro vyjádření zemského povrchu barevné výškové vrstvy vymezené vrstevnicemi (barevná hypsometrie)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále