czchorografická mapa
enchorographic map
frcarte f chorographique
gechorografische Karte e
ruобзорная карта
skchorografická mapa
cz

chorografická mapa

mapa malého měřítka zobrazující velké územní celky (např. kontinenty nebo jejich části)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována