czkartogram
encartogram
frcartogramme f
geKartogramm s
ruкартограмма
skkartogram
cz

kartogram

tematická mapa znázorňující kvalitu, kvantitu nebo další charakteristiky jevu v hranicích územních jednotek plošnými značkami

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována