czměsíční glóbus
englobe of the Moon
frglobe m de la lune
geMondglobus r
ruглобус Луны
skmesačný glóbus
cz

měsíční glóbus

zmenšené zobrazení Měsíce s mapovým obrazem jeho povrchu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována