cznárodní atlas
ennational atlas
fratlas m national
geLandesatlas r, Nationalatlas r
ruнациональный атлас
sknárodný atlas
cz

národní atlas

komplexní tematický atlas určité země (státu)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále