cznástěnná mapa
enwall map
frcarte f murale
geWandkarte e
ruнастенная карта, стенная карта
sknástenná mapa
cz

nástěnná mapa

mapa velkého formátu používaná zpravidla pro didaktické účely; obsah mapy je zobrazen takovými vyjadřovacími prostředky (tloušťka čar, mapové značky, barvy), které jsou viditelné a rozlišitelné i z větší vzdálenosti

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále