czobrysová mapa, němá mapa, zákresová mapa, prázdná mapa
enoutline map
frcarte f muette, carte f vide
geUmrisskarte e, stumme Karte e
ruбланковая карта, немая карта
sknemá mapa, slepá mapa
cz

obrysová mapa, němá mapa, zákresová mapa, prázdná mapa

1: mapa, obsahující pouze základní geografické informace, umožňující doplňování a zákres dalších prvků
2: mapa obsahující pouze vybrané liniové prvky polohopisu, sloužící pro dokresbu dalších prvků; používá se při výuce

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále