czorientační mapa města, orientační plán města
entown plan, city map, city plan
frplan m de ville
geStadtplan r
ruплан города
skorientačná mapa mesta, orientačný plán mesta
cz

orientační mapa města, orientační plán města

tematická mapa zobrazující uliční síť se jmény ulic a veřejných prostranství, příp. i městskou hromadnou dopravu, veřejné budovy, kulturní památky apod.; zpravidla je doplněna orientační sítí a rejstříkem ulic, popř. i průvodním textem se základními informacemi o městě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále