czreliéfní mapa
enplastic relief map
frcarte f en relief
geKartenrelief s
ruрельефная карта
skreliéfna mapa
cz

reliéfní mapa

mapa s trojrozměrným vyjádřením povrchu Země nebo její části; měřítko použité pro zobrazení výškových poměrů je zpravidla větší než měřítko rovinného zobrazení mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále