czškolní atlas
enschool atlas
fratlas m scolaire
geSchulatlas r
ruшкольный атлас, учебный атлас
skškolský atlas
cz

školní atlas

atlas se souborem map zpracovaných podle jednotné koncepce, sloužící pro účely školní výuky

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále