cztematický atlas
enthematic atlas
fratlas m thématique
gethematischer Atlas r
ruтематический атлас
sktematický atlas
cz

tematický atlas

atlas sestávající převážně z tematických map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále