czturistická mapa
entourist map
frcarte f touristique
getouristische Karte e
ruтуристическая карта, туристская карта
skturistická mapa
cz

turistická mapa

tematická mapa obsahující objekty, jevy a jejich charakteristiky důležité pro turistiku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále