cztyflografická mapa
entactile map
frtyphlocarte f
getyphlografische Karte e
ruосвязательная карта
sktyflografická mapa, slepecká mapa
cz

tyflografická mapa

mapa s mělkým reliéfem čarových prvků, určená pro haptické vnímání; slouží pro výuku a orientaci slepých a slabozrakých

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále