czzemský glóbus
englobe of the Earth
frglobe m de la Terre, globe m terrestre
geErdglobus r
ruземной глобус
skzemský glóbus
cz

zemský glóbus

zmenšené zobrazení Země s mapovým obrazem jejího povrchu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována