czanamorfóza mapy
enmap anamorphosis
framorphose f de carte
geKartenanamorphose e
ruанаморфность карты, анаморфоза карты
skanamorfóza mapy
cz

anamorfóza mapy

silně abstraktní přeměna geometrické osnovy mapy tak, aby bylo možno názorněji vyjádřit její tematický obsah (např. časovou dostupnost okrajů města z centra)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále