cztvarování glóbu
envacuum globe moulding, vacuum globe molding (US)
frfaçonnage m de globe (sous vide)
geFormung e des Globusses (Vakuum)
ruформование глобуса
sktvarovanie glóbusu
cz

tvarování glóbu

výrobní proces využívající termovakuové tvarování, jímž z dvojrozměrného výtisku obrazu polokoule na fólii z termoplastu vzniká trojrozměrná polokoule glóbu; glóbus pak vznikne slepením dvou trojrozměrných polokoulí (zpravidla severní a jižní) a jejich další úpravou

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována