czstrukturní kartodiagram
enstructural cartodiagram
frcarte-diagramme f structurale
geStrukturkartodiagramm s
ruструктурная картодиаграмма
skštruktúrny kartodiagram
cz

strukturní kartodiagram

tematická mapa, která pro vyjádření kvantity a struktury zobrazovaného jevu využívá polohově lokalizované strukturní diagramové znaky (příklad: vyjádření počtu obyvatel s rozdělením na věkové kategorie)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále