czsíťový kartogram
engrid diagrammatic map
frcartogramme m réticulaire
geNetzkartogramm s
ruгеометрическая картограмма
skgeometrický kartogram
cz

síťový kartogram

kartogram, v němž je zobrazované území rozděleno na plošné jednotky pravidelného geometrického tvaru (nejčastěji čtverce) a ke každé jednotce je přiřazena kvalita, kvantita nebo jiná charakteristika

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována