czstrukturní kartogram
enstructural diagrammatic map
frcarte f non régulière structurale
geStrukturkartogramm s
ruструктурная картограмма
skštruktúrny kartogram
cz

strukturní kartogram

kartogram, v němž jsou kvalitativní, kvantitativní nebo jiné charakteristiky jevu znázorněny plošnými značkami různé struktury

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována