czjednoduchý kartodiagram
ensimple diagram map
frcarte-diagramme f simple
geeinfaches Kartodiagramm s
ruпростая картодиаграмма
skjednoduchý kartodiagram
cz

jednoduchý kartodiagram

tematická mapa, která pomocí zvoleného diagramového znaku a jeho velikosti vyjadřuje kvantitu a rozmístění jevu určitého charakteru na ploše mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále