czfrekvenční křivka, křivka četností
enfrequency curve
frcourbe f de fréquence
geHäufigkeitskurve e, Kurve e der Dichtenfunktion
ruкривая частот
skfrekvenčná krivka
cz

frekvenční křivka, křivka četností

křivka proložená vrcholy histogramu četnosti; její inflexní body slouží pro stanovení nových intervalů (tříd) pro kartografické znázornění zkoumaného kvantitativního jevu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále