czmapa izochron
enmap of isochrones
frcarte f d'isochrones
geIsochronenkarte e
ruкарта изоxрон
skmapa izochrón
cz

mapa izochron

tematická mapa zobrazující pomocí izočar místa o stejném časovém posunu (např. časová pásma) nebo dostupnost objektů od zvoleného místa za určitý čas

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována