czMapa světa 1:2 500 000
enWorld Map 1:2 500 000
frCarte f du monde à 1:2 500 000
geWeltkarte e 1:2 500 000
ruКарта мира 1:2 500 000
skMapa sveta 1:2 500 000
cz

Mapa světa 1:2 500 000

všeobecně zeměpisná mapa v měřítku 1:2 500 000, která byla vyhotovena v 70tých letech 20. století geodetickými službami býv. socialistických států podle jednotných zásad; mapa sestává z mapových sekcí, které pokrývají souvisle celou Zemi včetně oceánů a moří

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále