czsociálně geografická mapa
ensocio-geographical map
frcarte f sociogéographique
gesozialgeografische Karte e
ruсоциально-географическая карта
sksociálno-geografická mapa, sociogeografická mapa
cz

sociálně geografická mapa

tematická mapa zobrazující objekty, jevy a jejich charakteristiky, které jsou předmětem zájmu sociálně-ekonomické geografie (např. geografie obyvatelstva, sídel, kultury a jiných lidských aktivit)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále