czškolní zeměpisný atlas
enschool geographical atlas, school geographic atlas (US)
fratlas m géographique scolaire
gegeografischer Schulatlas r
ruобщегеографический школьный атлас, общегеографический учебный атлас
skškolský zemepisný atlas
cz

školní zeměpisný atlas

atlas se souborem geografických map, sloužících pro výuku zeměpisu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále