czpříruční atlas
enmanual map atlas, reference atlas
fratlas m de référence
geHandatlas r
ruнастольный атлас
skpríručný atlas
cz

příruční atlas

atlas středního formátu (např. formátu A4)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována