czmapa okolí
ensurrounding area map
frcarte f des environs de ...
geUmgebungskarte e
ruкарта окрестностей
skmapa okolia
cz

mapa okolí

mapa, která zobrazuje sídlo nebo jiné území s okolím

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována