czplaniglóby, mapy polokoulí
enEarth map in two hemispheres, planiglobes
frmappemonde f
gePlaniglob(ium) s
ruкарта полушарий
skplaniglóby
cz

planiglóby, mapy polokoulí

mapa zobrazující zemské polokoule ve dvou vedle sebe ležících kruzích, zobrazujících zvlášť východní a zvlášť západní polokouli; rovník je zde zobrazen jako dvě úsečky a hraniční poledníky jako křivky procházející zemskými póly

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována