czaktuální mapa
enup-to-date map
frcarte f actuelle
geaktuelle Karte e
ruсовременная карта
skaktuálna mapa
cz

aktuální mapa

mapa, která je vedena v souladu se skutečností

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále