czilustrovaný atlas
enpictorial atlas
fratlas m illustré
geBildatlas r
ruиллюстрированный атлас
skilustrovaný atlas
cz

ilustrovaný atlas

atlas obsahující kromě map též ilustrace, fotografie apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována