czmapa leteckých tratí
enairline (route) map
frcarte f des lignes de navigation aérienne
geFlugstreckenkarte e
ruкарта воздушных путей
skmapa leteckých liniek
cz

mapa leteckých tratí

mapa zobrazující schematicky pravidelně provozovanou leteckou dopravu a další skutečnosti, potřebné pro její uživatele

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována