cznavigační mapa
ennavigation chart
frcarte f de navigation
geNavigationskarte e
ruнавигационная карта
sknavigačná mapa
cz

navigační mapa

mapa určená pro lodní nebo leteckou navigaci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována