czobrazová mapa
enpictorial map
frcarte e illustrée
geBildkarte e, Bilderkarte e
ruкартинная карта
skobrazová mapa
cz

obrazová mapa

mapa, která zobrazuje skutečnosti pomocí obrázků v nárysu nebo v perspektivě namísto smluvených kartografických znaků

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále