czoceánografický atlas
enoceanographic atlas
fratlas m océanographique
geMeeresatlas r
ruокеанографический атлас
skoceánografický atlas
cz

oceánografický atlas

tematický atlas popisující oceány, moře a oceánografické jevy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále