czplakátová mapa, mapový poster
enposter map
frcarte-affiche f
gePlakatkarte e
ruплакатная карта
skplagátová mapa
cz

plakátová mapa, mapový poster

mapa ve formě plakátu, určená pro demonstraci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována