czplanisféra
enplanisphere
frplanisphère f
gePlanisphäre e
ruпланисфера
skplanisféra
cz

planisféra

mapa (zpravidla ve stejnoplochém zobrazení) zobrazující celou Zemi (nebo jiné vesmírné těleso) do souvislé, nejčastěji oválné podoby

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále