czpobřežní mapa
encoastal chart
frcarte f (nautique) côtière
geKüstenkarte e
ruкарта побережья
skpobrežná mapa
cz

pobřežní mapa

mapa mořského pobřeží, zpravidla v měřítkách 1:40 000 až 1:250 000

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále