czschematická mapa
enschematic map
frcarte f schématique
geschematische Karte e
ruсхематическая карта
skschematická mapa
cz

schematická mapa

mapa vyhotovená se zjednodušeným nebo schematizovaným obsahem a s menší přesností než umožňuje její měřítko

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále